Exposició al públic del projecte de reforma de la Plaça Puget

19-Setembre-2022

Exposició al públic durant un termini de 15 dies per la presentació d'al·legacions, del projecte de reforma de la Plaça Puget.

El termini acaba dia 7 d'octubre.

Podeu presentar les al·legacions a la seu electrònica o bé a les oficines de l'Ajuntament.