Diagnòstic

L’Ajuntament de Santa Eugènia inicià el seu procés de l’Agenda Local 21 a l’any 2001, quan va decidir sumar-se al Moviment de Ciutats i Pobles Sostenibles aprovant en Ple i
per unanimitat l’adhesió a la Carta d’Aalborg. L’Ajuntament de Santa Eugènia, amb l’assistència tècnica de l’empresa Gram, va començar els treballs d’elaboració del Diagnòstic a l’abril de 2007 amb l’elaboració
d’un Prediagnòstic i posteriorment d’un Diagnòstic, gràcies als quals, mitjançant un procés de participació, es va arribar a la validació ciutadana final del document “Diagnòstic de l’Agenda Local 21 de Santa Eugènia” en novembre de 2007.

Tot seguit, es va presentar el document al Comitè Especialitzat Insular i a la Comissió Balear de
Medi Ambient per a la seva validació i ratificació.