Contracte de serveis per a la gestió i explotació del bar restaurant del poliesportiu municipal de Santa Eugènia

Nou termini presentació ofertes:

D'acord amb el B.O.E. núm. 126 de data 06/05/2020 Sec I Pàg. 31313 

Disposició addicional octava. Continuació e inici dels procediments de contractació celebrats per entitats del sector públic durant la vigència de l'estat d'alarma.

Termini de presentació ofertes: 27 de maig de 2020

Data publicació
05-Març-2020
Documents adjunts