Pla d'Acció

L'1 d'abril de 2008 l’Ajuntament de Santa Eugènia va ratificar en plenari els compromisos d’Aalborg +10. Tot seguit, al maig de 2008, l’Ajuntament de Santa Eugènia, amb l’assistència tècnica de l’empresa Lmental Sostenibilitat i Futur, començà el procés d’elaboració del Pla d’Acció de l'Agenda Local 21 que, després d'un ampli i complet procés participatiu, va culminar al febrer de 2010 amb la validació ciutadana final del document "Pla d'Acció de l'Agenda 21 de Santa Eugenia". Tot seguit, es va presentar el document al Comitè Especialitzat Insular i a la Comissió Balear de Medi Ambient per a la seva validació i ratificació.

Actualment l’Ajuntament de Santa Eugènia està immers en l'execució dels treballs de seguiment de l'Agenda Local 21 previstos al Pla d'Acció de Santa Eugènia 2009-2012.