Corporació municipal

JOSE  LUIS  URRACA  MARTIN   (PSIB - PSOE)

 • Batlia

 • Àrees: Policia, urbanisme, manteniment, habitatge i funció pública.

 • batle@ajsantaeugenia.net

CATALINA  COLL  ISERN  (PSIB-PSOE)

 • Primera Tinent de Batle

 • Àrees: Igualtat, serveis socials, salut, gent gran, solidaritat i protocol.

 • benestar.social@ajsantaeugenia.net

LETICIA  BONNIN  LEON (PSIB-PSOE)

 • Segona Tinent de Batle

 • Àrees:  Fires, mostres, esports, comerç, mercat i comunicació.

 • esports.fires.comunicació@ajsantaeugenia.net

MARIA  DELS  ANGELS  LOPEZ  PUJOL  (PSIB-PSOE)

 • Tercera Tinent de Batle

 • Àrees:  Hisenda, pressuposts, festes, contractació pública socialment responsable, transparència, cementeri i

 • desenvolupament local.

 • festes.economia@ajsantaeugenia.net

ARNAU  MIRALLES  FERRER   (PSIB-PSOE)

 • Àrees: Medi ambient, mobilitat, joventut, agricultura i benestar animal.

 • mambient.mobilitat@ajsantaeugenia.net

JUANA  AYARTE  GARCIAS  (PSIB-PSOE)

 • Àrees: Educació, cultura, participació ciutadana, administració electrònica.

 • cultura.educacio@ajsantaeugenia.net

JOSE  ANGEL  BONNIN  FORTEZA  (PARTIT POPULAR)

 • partitpopular@ajsantaeugenia.net

JACQUELINE  VOLAIT  MATRAT  (PARTIT POPULAR)

MIGUEL  ANGEL  CIRER  PERICAS   (PARTIT POPULAR)