Ajudes a les empreses

09-Novembre-2021

Termini presentació sol·licituds:  Fins 3 de desembre de 2021

Es recorda que d'acord l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les persones jurídiques, etc... tenen el dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques.