23 °C

AJUT ECONÒMIC DE LES DESPESES DERIVADES DE LA INSCRIPCIÓ DELS NINS I NINES A ACTIVITATS ESPORTIVES O DE TEMPS LLIURE ANY 2020

16-Juliol-2020
Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones físiques que reuneixin els següents requisits: