Aprovació calendari d’activitats

13-Desembre-2022

Des de l’Ajuntament de Santa Eugènia i en compliment amb el que disposa el Reglament de desenvolupament, en matèria d’activitats no permanents de recorregut a l’illa de Mallorca, de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, s’indica que:

El passat 30 de novembre de 2022 es va aprovar en sessió plenària extraordinària el següent calendari d’activitats no permanents de recorregut per a l’any 2023:

   - Dissabte 1 d’abril de 2023 – VIII Edició Trail dels Llogarets – Cursa Trail