Bases de subvencions destinades a transport escolar per a nivells no obligatoris per al curs escolar 2022-2023

14-Novembre-2022

Proposta de resolució definitiva de subvencions de transport escolar per a nivells no obligatoris per al curs escolar 2022-2023 (Primer trimestre).

Proposta de resolució provisional de subvencions transport escolar per a nivells no obligatoris per al curs escolar 2022-2023 (primer trimestre).

Termini per a la presentació de les sol·licituds fins dia 28 de novembre de 2022.