Comencen les obres de condicionament del pati del CEIP Mestre Guillemet de Santa Eugènia

21-Juliol-2021

El CEIP Mestre Guillemet de Santa Eugènia du a terme obres de millora i condicionament del pati amb l’objectiu de restituir els 1.816 metres quadrats de paviment d’aquest espai.

El projecte, que s’ha iniciat avui, compta amb un pressupost de 55.800 € que anirà a càrrec de l’IBISEC (Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius) i tendrà una durada prevista de dues setmanes. En aquest sentit, el mercat que es duia a terme en aquest espai es desplaçarà al carrer Escoles mentre durin les obres.

Segons explica el batle Joan Riutort,  “el resultat d’aquestes obres serà un pati amb un trispol que complirà la normativa antilliscant, però que a la vegada serà menys agressiu en cas de caiguda dels infants”. Per aconseguir-ho es restituiran els 1.816 metres quadrats de paviment del pati amb acabat amb aglomerat polit, consistent en: fresat del paviment existent i retirada del mateix a planta de gestió de residus, reg d’adherència amb emulsió asfàltica i capa de rodament d’aglomerat de 4 cm, tipus F-10, en color negre i acabat polit.