13 °C

L'Ajuntament de Santa Eugènia ja és propietari del solar que es destinarà a habitatges protegits

13-Febrer-2021
Es celebrarà un ple extraordinari per tal de fer la cessió a l'IBAVI per començar el projecte.

El Batle de Santa Eugènia, Pep Lluis Urraca, ha acudit a la notaria per signar la compra d'un solar de 541 metres quadrats al carrer de Ca ses Monges. El cost de l'operació ha estat de 260.000 €. La inversió han estat possible gràcies a la subvenció que atorga el Consell de Mallorca als ajuntaments dins el Pla Especial d'Ajuts als Municipis.

L'Ajuntament celebrarà un ple de caràcter extraordinari per cedir a l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) la parcel·la. L'objectiu és que, ben aviat, es posi en marxa la construcció dels habitatges de protecció oficial (HPO). Aquesta serà la primera promoció de habitatge públic de lloguer al municipi.

"Som plenament conscients de la difícil situació de l'habitatge al nostre municipi, tant pels joves com per persones amb rendes baixes o recursos escassos; per això, aquests col·lectius tendran prioritat a l'hora d'adjudicar-se els nous immobles", ha comentat Urraca. Les previsions dels tècnics són que la promoció estarà a disposició dels usuaris l'any 2022.

El projecte contempla la construcció de 6 habitatges de setanta metres quadrats amb dues habitacions. Cadascun gaudirà de la classe d'eficiència energètica màxima (A), a més d'utilitzar tècniques constructives tradicionals per garantir la integració paisatgística i reduir les emissions de CO₂ durant la construcció de l'edifici.

El pla de construcció de les noves instal·lacions inclourà la demolició de l'edificació existent, així com l'apilament del material de l'enderrocament pel seu ús en el nou edifici. També es realitzarà la dotació de serveis per cedir terrenys al vial públic i poder rebre la llicència simultàniament amb el projecte de construcció.