L'ajuntament i la parròquia de Santa Eugènia signen un conveni per a l'ús del centre parroquial

10-Setembre-2021

D'aquesta manera l'Ajuntament podrà disposar de l'esmentat centre de manera gratuïta per a dur-hi a terme activitats socials i culturals de caràcter públic.

Així mateix, l'Ajuntament es farà càrrec de les obres necessàries per al manteniment del local com també de les possibles obres de millora que es considerin necessàries per al correcte funcionament del centre.