MODIFICACIÓ DE BASES “CONCURS PER A L’ELECCIÓ DEL DISSENY DE LES CAMISETES I DEL LOGOTIP DE LES FESTES D’ESTIU DE SANTA EUGÈNIA 2024.”

13-Juny-2024

A dia 22 de maig de 2024 es van publicar les bases del concurs per a l’elecció del disseny de les camisetes i del logotip de les festes d’estiu de Santa Eugènia 2024. 

A aquest document, a l’apartat 6 s’hi deia: “El jurat estarà format pels regidors i regidores de l’equip de govern, i per mínim 2 experts en art i disseny que aquests designin. La decisió del jurat serà inapel·lable i el concurs es podrà declarar desert o rebutjar-se qualsevol proposta que no s’adapti a les presents bases”. 

Es fa constar que aquest apartat es modifica pel següent: “El jurat estarà format per 3 experts i expertes en art i disseny elegits d’entre els participants de la passada edició de Taujart. La decisió del jurat serà inapel·lable i el concurs es podrà declarar desert o rebutjar-se qualsevol proposta que no s’adapti a les presents bases”.