PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS SANTA EUGÈNIA 2022

25-Juliol-2022

Si tens més de 16 anys i estàs empadronat a Santa Eugènia, vota als pressupostos participatius del 25 de juliol al 8 d'agost.

Com es vota? Cada ciutadà disposarà de 6 punts, que haurà d’utilitzar per prioritzar les propostes a votar, assignant 3 punts a la que més li agrada, 2 a la segona i 1 a la tercera.

On votar?

  • Omplint el formulari a través del QR.

  • A les oficines de l'ajuntament.

  • Al sopar a la fresca (dia 4 d'agost)

Dia 29 de juliol a les 20’30h a la Plaça Bernat de Santa Eugènia es farà una exposició pública de les propostes que han arribat a la fase de votació. Vine a escoltar les propostes de la mà dels veïnats que les han proposades.
 

LLISTAT DE PROPOSTES A VOTAR

  1. Millorar l'enllumenat del poble.

Descripció: Millorar l'enllumenat del C/Josep, C/ Balaguer i la resta de carrers fins a esgotar el pressupost. Les faroles actuals fan poca claror.

Pressupost: 20.000€

  1. Ampliació horari casal de joves.

Descripció: L'horari actual es canviaria durant un any pel següent: 8 mesos de funcionament, dijous, divendres, dissabtes i diumenges. 3,5 hores diàries, de 18.00 h. a 21,30

h. Més les visites, sortides, activitats en diferents horaris (diumenges matí i dissabtes matí, sobretot). A més s'incrementaria el pressupost destinat a aquestes activitats. Pressupost: 762€

  1. Millorar les instal·lacions de l'escoleta.

Descripció: Substitució del paviment continu, ja que presenta un desgast evident i moltes juntes. El pressupost romanent després de realitzar aquesta actuació s’utilitzaria per a altres millores.

Pressupost: 20.000€

  1. Millores a l'entorn de Ses Alqueries

Descripció: El que es proposa és, per una banda, el pintat de places per aparcar vehicles, una vegada fet un estudi d’aquestes, aprofitant aquells espais amples per a marcar- les. D'altra banda, la instal·lació d'un radar pedagògic solar com a element dissuasori, per reduir la velocitat de circulació dels vehicles.

Pressupost: 6.200€

  1. Millores als camins de Ses Alqueries i al camí del Cementiri fins al llogaret.

Descripció: Efectuar al caminet de Ses Alqueries una delimitació clara, marcant fites i delimitant clarament el

seu traçat. Es marcarà una zona de passeig per vianants a continuació del caminet de Ses Alqueries (sortida creu d’en Bet) fins al poliesportiu, marcada i pintada. A més, la proposta inclou el repintat del tram entre el cementeri i

Ses Alqueries. Pressupost: 4.300€

  1. Zona de descans al revolt del Pou de Na Perota. Descripció: Pavimentació en llosa de pedra al camí a l’altura del Pou de na Perota amb un muret de pedra per descansar i plantació d'arbres per ombra.

Pressupost: 20.000€

  1. Passamans de tronc de fusta al Camí de les Olleries.

Descripció: Instal·lar uns passamans de fusta al Camí de les Olleries entre el tram de Sa Creueta i la Cova de Lourdes.

Pressupost: 17.500€