Programa DUS 5000 dels Fons Next Generation

09-Febrer-2024

L'Ajuntament de Santa Eugènia ha rebut una subvenció de 181.026,67 € per a millorar l'eficiència energètica de la nostra Casa Consistorial.

Gràcies al Programa DUS 5000 dels Fons Next Generation, estarem realitzant diverses accions per reduir la nostra empremta ambiental i contribuir a un futur més sostenible.

Les actuacions inclouen:
- Millora de l'aïllament tèrmic i renovació de la il·luminació amb LED.
- Instal·lació de panells solars fotovoltaics per a autoconsum.
- Substitució de la bomba de calor per una opció més eficient.

Amb aquestes mesures, esperem no només reduir les despeses de l'Ajuntament, sinó també disminuir la nostra empremta de carboni i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. Les obres començaran a mitjan any amb una data límit per a la seva finalització a l'octubre de 2025.

Junts construïm un futur més sostenible