Santa Eugènia aposta per un pressupost municipal centrat en les persones i amb el medi ambient

30-Desembre-2020
La principal inversió serà la compra d'un solar on s'edificarà la primera promoció d'habitatge protegit de la història del municipi.

El pressupost municipal de Santa Eugènia per l'any 2021 suposa una passa endavant amb polítiques socials i mediambientals per part de l'equip de govern. "Hem fet l'esforç que requereix la crisi per millorar la situació socioeconòmica del nostre municipi, però també hem prioritzat projectes cabdals per tenir un poble més sostenible", ha explicat el Batle, Pep Lluis Urraca.

Els comptes pugen a 2 milions d'euros, xifra que suposa un augment de quasi el 15% respecte a l’exercici anterior. La principal diferència respecte a l'any passat és que ja han estat adjudicades les subvencions del Consell de Mallorca que sumen 330.000€ i per tant s’han pogut pressupostar inicialment. A més, el govern central permet per l'actual situació de pandèmia que les entitats locals puguin superar el sòtil de despesa fet que evita seguir un pla d’ajust i tot plegat, pugui ser un pressupost continuista en xifres absolutes.

Inversions prioritàries

La principal inversió de cara al 2021 serà la compra del solar de 541 metres quadrats destinat a la construcció d'una promoció d'habitatge amb protecció oficial (HPO). D'aquesta manera, l'Ajuntament posarà uns 262.000 euros per aquesta compra; mentre que el Govern de les Illes Balears a través de l'IBAVI assumirà tota la resta. És la primera promoció d'habitatge públic al municipi i constarà de 6 HPO de 2 habitacions per habitatge.

D'aquesta quantitat de 0.33M€, uns 69 mil euros corresponen a la dotació dels Plans d'acció per l'energia sostenible i el clima (PAES). Està previst l'adquisició d'un cotxe elèctric i la instal·lació d'un punt de recàrrega per aquest tipus de vehicles. Això suposaran uns 46.000 euros. També, dins el tema energètic està prevista la substitució de l'enllumenat del Camp de Futbol Municipal i la instal·lació d’un punt més de recàrrega de cotxes elèctrics. "Aquests projectes, més una campanya de sensibilització cap a la utilització responsable del consum d'aigua i electricitat ens encaminen cap a aconseguir un poble més sostenible", ha explicat el tinent de batle, Joan Riutort.

A més, de cara al pròxim any està previst que es realitzin tota una sèrie d’accions amb tres eixos bàsics: per una banda posar a les persones al centre de l'acció política, apostar pel km 0 i impulsar mesures de respecte a la millora de l'entorn i el medi ambient tenint molt present la llei de canvi climàtic vigent. El mercat local rebrà una injecció econòmica de 5.000 euros per primera vegada. Es durà a terme un pla de millor que fomentarà l'economia local. Per una banda es donarà suport als productors locals i petits comerciants i per l'altra banda el poble tindrà més activitat el dia de mercat setmanal. Dins el foment de les accions de caràcter social, el Pla d'Igualtat Municipal rebrà una aportació de 1.500 euros més respecte al passat exercici i les subvencions locals en aquesta matèria 1.100€ més.

Així mateix, es pretén realitzar una inversió de 9.000 euros a un pla de neteja de boscs. Es tracta d'un programa en el qual s'empraran ases per a llevar totes les males herbes; evitant, així la utilització de productes químics o tècniques agressives. També està previst la creació del primer pipicà del municipi. Es tracta d'una zona tancada, on es permetrà deixar anar als cans, sota la supervisió constant dels seus amos, perquè facin les seves necessitats fisiològiques sense problemes d'escapar-se o d'accidents.

Baixada de la recaptació

De cara al 2021 l'Ajuntament de Santa Eugènia espera deixar de recaptar uns 70.000 euros en imposts directes, indirectes i taxes i preus públics. Aquest càlcul es realitza sobre els tres darrers anys i als patrons actuals. "Donada l'actual situació de pandèmia la situació actual ha canviat. Per exemple el que s'ingressava per l'ús de les instal·lacions esportives, com hi ha activitat menys activitat la recaptació ha baixat", ha explicat la regidora d'Economia, Cristina Ballester. Així i tot es preveu un augment de 4.000 euros els impostos patrimonials a causa dels ingressos de la concessió d'explotació del poliesportiu municipal i la concessió d’una subvenció de reactivació econòmica. “No està pressupostada a la part d’ingressos però sí a la part de despeses ja que l’ajuntament hi ha de aportar una tercera part. Això donarà un impuls a altres inversions necessàries que podrem incloure al pressupost durant l’any” afegeix Ballester.

Per altra banda, d'acord amb el pactat amb els treballadors municipals, durant el 2021 l'Ajuntament aplicarà la carrera professional i el corresponent augment de 0,9%. "Cal subratllar que els comptes municipals, malgrat ser continuistes i prudents, ens permetran executar diversos projectes que vàrem incloure dins el pacte de govern municipal i que donaran solucions a la ciutadania", ha dit Ballester.