Santa Eugènia crea un ordenança per a la gestió de les colònies de moixos al municipi

13-Abril-2021

Es tracta d'un fet que s'ha de gestionar i per aquest motiu, des de l'equip de govern de Santa Eugènia s'ha impulsat la creació de l'Ordenança Municipal Reguladora de Colònies Felines. "El benestar animal és una de les polítiques que creiem que han d'estar presents en el dia a dia de l'Ajuntament i amb aquesta normativa podrem gestionar de manera adequada i regulada la presència de moixos al municipi", ha explicat el Batle, Pep Lluís Urraca.

La nova regulació servirà a l'Ajuntament per protegir i gestionar les colònies de moixos. Així, s'estableix la creació de la figura del responsable de la colònia, a més d'un cuidador i d'un veterinari encarregat. Com a màxim la colònia pot tenir 20 membres. També, només es permet donar-los menjar a les zones registrades. Per part dels responsables es tendrà un control sanitari periòdic.

L'existència d'una colònia felina s'entendrà una vegada formalitzada la seva autorització per part de l'Ajuntament. No seran autoritzades colònies felines dins espais protegits, sigui quin sigui el grau de protecció, així com espais on existeixi una fauna d'especial rellevància. Sí que es podrà autoritzar si existeix una distància mínima.

Pel compliment de totes les disposicions de la nova normativa es preveu un codi sancionador que estableix des de faltes lleus a greus amb multes des dels 60 als 3.000 euros. "Aquesta ordenança en cap moment té una intenció recaptatòria, el que assegura és que a Santa Eugènia les colònies de moixos convisquin en harmonia amb una regulació adequada, tal com fan moltes administracions en l'àmbit europeu", ha comentat Urraca.