SUBVENCIONS 2022 D’INVERSIONS MUNICIPAL PER A EQUIPAMENTS CULTURALS I FESTES D’INTERÈS CULTURAL

04-Novembre-2022

subvencions

L’Ajuntament de Santa Eugènia ha estat beneficiàri de la convocatòria de subvencions 2022 d’inversions municipal per a equipaments culturals i Festes d’Interès Cultural convocades pel Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell Insular de Mallorca, segons resolució de data 22 de juny de 2022.

Gràcies a la subvenció concedida per a la Línia 1 (Biblioteques) per un import de 1.251,70 €, l’Ajuntament ha substituït l’enllumenat existent a la Biblioteca Municipal de Santa Eugènia per panells Led, aconseguint amb aquesta acció reduir el consum energètic i millorar l’eficiència energètica del centre. Per altra banda, també s’ha instal·lat un Sai, un estabilitzador de corrent, per reduir els problemes deguts a les pujades i baixades de tensió als aparells electrònics de la Biblioteca Municipal.

En quant a concessió per a la Línia 5 (Altres equipaments de caràcter cultural) per un import de 1.479,23 €, s’ha procedit a l’adquisició i instal·lació d’una pantalla plegable XL per al Casal de Joves, augmentant la claredat i qualitat del material audiovisual emprat als diferents tallers i activitats que s’organitzen al Casal.