SUBVENCIONS 2023 FONS MUNICIPAL D’INVERSIONS PER A EQUIPAMENTS CULTURALS I FESTES D’INTERÈS CULTURAL

15-Setembre-2023

L’Ajuntament de Santa Eugènia ha estat beneficiàri de la convocatòria de subvencions 2023 per fons municipal d’inversions per a equipaments culturals i Festes d’Interès Cultural convocades pel Departament de Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Mallorca, segons resolució de data 3 de juliol de 2023 publicada al BOIB núm. 91 de data 6 de juliol de 2023.

Gràcies a la subvenció concedida per a la Línia 1 (Biblioteques) per un import de 526 €, es podrà tenir una millora de mobiliari a l’interior de la Biblioteca, principalment els coixins i estores. Tot això serà utilitzat sobretot per les activitats escolars que es realitzin a la Biblioteca, activitats com conta contes, etc. Tot aquest material més que ajudar a l’interior visual de la Biblioteca que és antic, és una gran millora mobiliària per comoditat dels nins degut a que les activitats realitzades a la Biblioteca són mensuals i setmanals.

En quant a concessió per a la Línia 5 (Altres equipaments de caràcter cultural) per un import de 1.510,35 €, s’ha procedit a l’adquisició i instal·lació altaveus d’interior, un micròfon per fer activitats, el disc dur per poder guardar les gravacions de la càmera i el seu respectiu cablejat més altaveu. Tot això ens servirà per donar més facilitats a l’hora d’executar les activitats culturals que es duen a terme al Casal de Joves.

Dep-Cultura-i-Patrimoni