SUBVENCIONS PER DOTAR DE LLIBRES LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES AMB FONS EUROPEUS

04-Novembre-2022

subvencions

L’Ajuntament de Santa Eugènia ha estat beneficiari de la convocatòria de subvencions per dotar de llibres les biblioteques públiques amb fons europeus convocada pel Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell Insular de Mallorca, segons resolució de data 31 d’agost de 2022.

La quantitat concedida en aquesta subvenció, per un import total de 1.656,00 €, s’ha destinat a l’adquisició de llibres per a la Biblioteca Municipal, i d’acord amb la convocatòria s’ha invertit el 50 % de la quantia assignada a adquirir llibres en castellà, el 40% per adquirir llibres en català i un 10 % en llibres en llengües estrangeres, fent un total de 98 llibres nous que podreu gaudir a la Biblioteca Municipal.