Notícies

02-Juny-2009
Primera xerrada de " Anam fent escola de salut"
La xerrada la va donar sa nostra metgessa: Carme Font i Morey. Y varem tenir asistenci de un centenar de persones...La seguént será dia 18 de Juny.
13-Maig-2009
Exposició pública de la documentació de la revisió de les normes subsidiàries de Santa Eugènia i adaptació al Pla Territorial Insular de Mallorca
El Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia ha adoptat, en sessió extraordinària celebrada el dia 7 de maig de 2009, l’acord d’aprovar la documentació de la revisió de les Normes Subsidàries de Santa Eugènia i adaptació al Pla Territorial Insular de Mallorca així
30-Març-2009
Adjudicació provisional de l’obra “Àrea de descans per a ciclistes al camp d’en Sec”
Vist l´estat procedimental en que es troba l´expedient de contractació tramitat per adjudicar l´obra “Area de descans pe