PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DELS BIC DE SES COVES, SES ALQUERIES I SES OLLERIES