Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera una plaça vacant de la categoria de tècnic de l’Ajuntament de Santa Eugènia

26-Febrer-2024

Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera una plaça vacant de la categoria de tècnic de l’Ajuntament de Santa Eugènia per promoció interna horitzontal.