Notícies

05-Maig-2023
EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DEL PROJECTE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTÀICA PER A AUTOCONSUM SOBRE COBERTA PER A LA LLAR DE PERSONES MAJORS SANTA EUGÈNIA DE 15 KW NOMINALS
Termini presentació d'al·legacions: del 5 al 25 de maig de 2023 a través de la seu electrònica.
05-Maig-2023
EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DEL PROJECTE MILLORA PARCIAL DE L'ACCESSIBILITAT I DOTACIÓ SERVEIS C/ ESTACIÓ (FASE I)
Termini presentació d'al·legacions: del 5 al 25 de maig de 2023 a través de la seu electrònica.
12-Abril-2023
EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DEL PROJECTE D'OBRA DE REHABILITACIÓ DE L'ANTIGA CASA CONSISTORIAL (AJUNTAMENT VELL) DE SANTA EUGÈNIA
Termini presentació d'al·legacions: del 12 d'abril al 3 de maig de 2023 a través de la seu electrònica.
12-Abril-2023
EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DEL PROJECTE SIS PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLE ELÈCTRIC (VE) EN VIA PÚBLICA
Termini presentació d'al·legacions: del 12 d'abril al 3 de maig de 2023 a través de la seu electrònica.
20-Març-2023
Convocatòria de subvencions 2022 pel desenvolupament d’activitats culturals d’administració local o dels organismes autònoms que en depenen
Per dur a terme el projecte “XXIII Mostra d’Arts Escèniques de Santa Eugènia” i per un import total de 12.128,10 €.