L’Ajuntament aprova les modificacions del Pla especial de protecció dels BICS dels llogarets taujans

26-Gener-2022

Informació pública per consultar la documentació escrita i gràfica que integren les esmenes i modificacions del Pla Especial de protecció dels BICS de Ses Coves, Ses Olleries i Ses Alqueries del terme municipal de Santa Eugènia.

Termini presentació al·legacions fins dia 26 d'abril de 2022.

S’obri un període d’exposició pública de 45 dies per a la presentació d’al·legacions com a preàmbul per a l'aprovació definitiva. El Pla permetrà als propietaris d’habitatges o terrenys demanar llicències d’obra directament a l’Ajuntament, sense necessitat de passar pel Consell de Mallorca.

L'Ajuntament de Santa Eugènia aprovà en el ple municipal celebrat aquest dimarts les esmenes i modificacions dels documents que conformen el Pla especial de protecció dels BICS dels llogarets situats dins el terme municipal; ses Coves, ses Olleries i ses Alqueries.

D'aquesta manera s'obre un període d'exposició pública de 45 dies perquè els interessats puguin presentar al·legacions damunt els canvis ja realitzats. Paral·lelament, el document serà remès de bell nou a les institucions implicades en la seva aprovació; els Departaments de Patrimoni i d'Ordenació del Territori del Consell de Mallorca, la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears i el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital de l'Estat. Una vegada aquests organismes donin el vistiplau als canvis duts a terme, ja es podrà passar a la seva aprovació definitiva per part de l'Ajuntament.

Segons ha explicat el batle, Joan Riutort, en aquests moments els propietaris de terrenys edificables o d'habitatges susceptibles de fer reformes han de demanar una doble la llicència d'obra; tant a l'Ajuntament com al Consell de Mallorca "uns tràmits fatigosos i que es fan molt llargs, poden passar molts mesos fins que els interessats tenen el vistiplau per fer les obres".

Amb el nou pla serà únicament l'Ajuntament qui donarà les llicències en funció del grau de protecció que dictamini el Pla a cada llogaret i a cada immoble o construcció. Així, es delimiten entre d'altres, l'alçada dels l'habitatges, fusteria de portes i finestres, instal·lació de plaques solars, i altres elements que els propietaris podran consultar a la nova normativa amb anterioritat a presentar la llicència d'obra.

"Serà tot més àgil i més ràpid, i s'assegurarà que tothom compleixi amb els graus de protecció establerts".

No obstant això, el batle considera que tota la tramitació és lenta "perquè hi ha vàries institucions implicades i cadascuna té el seu temps de tramitació. Sent optimistes, podríem tenir el Pla aprovat de forma definitiva a finals d'enguany, en aquest cas seria tot un èxit".

Cronologia

Va ser a la legislatura de 2004-2007 quan botaren les alarmes en permetre la construcció d'una promoció d'habitatges adossats a ses Olleries. Posteriormente, l'any 2009 es van declarar els tres llogarets com a Bé d'Interès Cultural (BIC).

A partir d'aquest moment es delimiten diferents tipus de protecció per a cada solar urbanitzable o d'habitatge, en funció de la seva antiguitat.

En aquests moments, els propietaris que desitgen fer reformes han de demanar una llicència d'obres a l'Ajuntament que aleshores ha de comptar amb un informe favorable del Departament de Patrimoni del Consell de Mallorca per a atorgar-la. Una tramitació lenta que quedarà resolta amb el nou Pla que establirà el grau de protecció de cada element i donarà a l'Ajuntament la potestat de donar llicències unilateralment.